Kredit za fizične osebe

1,2,3 Kredit za nakup računalniške opreme

Odobritev kredita si lahko uredite v naši prodajalni brez obiska banke. Kredit je namenjen komitentom vseh bank in ga odplačujete preko trajnega naloga iz transakcijskega računa.

Lastnosti 1,2,3 kredita:

 • Znesek kredita: min. 250 EUR, max. 2.500 EUR
 • Ročnost: do 3 let
 • Fiksna obrestna mera: 7,5 % za kredite do 1 leta, 8,00 % za kredite nad 1 do 3 let
 • Strošek odobritve: 1,5 % od zneska kredita ( min. 15 EUR – max. 45 EUR)
 •  Zavarovanje (plačilo zavarovalne premije Zavarovalnica Triglav): 2,65 % za dobo kreditiranja do 1 leta, 3,73% za dobo kreditiranja od 1 do 3 let
 • Plačilo: v višini 10% od zneska kredita preko POS terminala z Maestro kartico
 • Odplačevanje: preko trajnega naloga iz vašega TRR-ja, strošek odobritve in zavarovanja kredita se pripišeta k znesku kredita.

Kaj potrebujete za odobritev 1,2,3 kredita:

 • Osebni dokument in davčno številko
 • Bančno kartico Maestro
 • Zadnjo izplačilno listo / pokojninski odrezek
 • Zadnji bančni izpisek (znesek na plačilni listi / odrezku ZPIZ-a in znesek nakazila na bančnem izpisku se morata ujemati).

Kredit 1,2,3 lahko pridobite, če izpolnjujete naslednje pogoje

 • Ste državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Polnoletna zaposlena oseba ali upokojena oseba
 • Imetnik transakcijskega računa in Maestro kartice
 • Zadnja neto plača oz. pokojnina mora biti izkazana vsaj v višini minimalne neto plače
 • Priliv na bančnem izpisku iz naslova plače oz. pokojnine v zadnjem mesecu pred odobritvijo kredita mora biti izkazan vsaj v višini minimalne neto plače
 • Banka odobri kredit na podlagi zgoraj navedenih pogojev in meril za določanje kreditne sposobnosti.

Za več informacij o 1,2,3 Kreditu smo na voljo na tel 03 620 77 03 ali na emailu: info@sistemko.net